Przeglądaj źródła

Disable flushend as it is actually more balanced

arxiv-v2
Markus Kaiser 5 miesięcy temu
rodzic
commit
6a2cb81db7
2 zmienionych plików z 1 dodań i 1 usunięć
  1. BIN
      dynamic_dirichlet_deep_gp.pdf
  2. 1
    1
      preamble/packages.tex

BIN
dynamic_dirichlet_deep_gp.pdf Wyświetl plik


+ 1
- 1
preamble/packages.tex Wyświetl plik

@@ -26,7 +26,7 @@
26 26
 \usepackage[labelfont=it, font=small, format=plain, labelsep=period]{caption}
27 27
 \usepackage[skip=3pt]{subcaption}
28 28
 % \usepackage[width=234mm, height=295mm, frame, pdflatex, center]{crop}
29
-\usepackage{flushend}
29
+% \usepackage[keeplastbox]{flushend}
30 30
 
31 31
 % Tables and lists
32 32
 \usepackage{booktabs}

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz