Переглянути джерело

Disable flushend as it is actually more balanced

arxiv-v2
Markus Kaiser 6 місяці тому
джерело
коміт
6a2cb81db7
2 змінених файлів з 1 додано та 1 видалено
  1. BIN
      dynamic_dirichlet_deep_gp.pdf
  2. 1
    1
      preamble/packages.tex

BIN
dynamic_dirichlet_deep_gp.pdf Переглянути файл


+ 1
- 1
preamble/packages.tex Переглянути файл

@@ -26,7 +26,7 @@
\usepackage[labelfont=it, font=small, format=plain, labelsep=period]{caption}
\usepackage[skip=3pt]{subcaption}
% \usepackage[width=234mm, height=295mm, frame, pdflatex, center]{crop}
\usepackage{flushend}
% \usepackage[keeplastbox]{flushend}

% Tables and lists
\usepackage{booktabs}

Завантаження…
Відмінити
Зберегти