Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
Markus Kaiser 0b4c8eca60 Add precompiled pdf před 9 měsíci
ecml-poster Add precompiled poster před 10 měsíci
ecml-talk Add precompiled pdf před 9 měsíci
figures Use equal x axes in all semi bimodal plots před 1 rokem
preamble Remove subcaption and fix table před 1 rokem
rebuttal Shorten and fancify rebuttal před 1 rokem
.gitignore Ignore all auto folders před 1 rokem
.latexmkrc Copy framework from previous paper před 1 rokem
additional.bib Polish talk a bit před 10 měsíci
dynamic_dirichlet_deep_gp.pdf Remove subcaption and fix table před 1 rokem
dynamic_dirichlet_deep_gp.tex Remove subcaption and fix table před 1 rokem
dynamic_dirichlet_deep_gp.tex.latexmain Add a latexmain file před 1 rokem
llncs.cls Change to ECML style, fix title před 1 rokem
zotero_export.bib Update bibliography před 1 rokem