Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Markus Kaiser 0b4c8eca60 Add precompiled pdf 9 miesięcy temu
ecml-poster Add precompiled poster 10 miesięcy temu
ecml-talk Add precompiled pdf 9 miesięcy temu
figures Use equal x axes in all semi bimodal plots 1 rok temu
preamble Remove subcaption and fix table 1 rok temu
rebuttal Shorten and fancify rebuttal 1 rok temu
.gitignore Ignore all auto folders 1 rok temu
.latexmkrc Copy framework from previous paper 1 rok temu
additional.bib Polish talk a bit 10 miesięcy temu
dynamic_dirichlet_deep_gp.pdf Remove subcaption and fix table 1 rok temu
dynamic_dirichlet_deep_gp.tex Remove subcaption and fix table 1 rok temu
dynamic_dirichlet_deep_gp.tex.latexmain Add a latexmain file 1 rok temu
llncs.cls Change to ECML style, fix title 1 rok temu
zotero_export.bib Update bibliography 1 rok temu